Vyhledávání

 

ZÁRUKA

Pojištění AutoCheckTOP kryje náhlé nepředvídatelné vnitřní mechanické nebo elektrické poruchy vozidla způsobené selháním některé z krytých součástek, přičemž obnovení funkčnosti vyžaduje okamžitou opravu nebo výměnu.

 

Vstupní podmínky

AutoCheckTOP Gold, Silver nebo Bronze lze uzavřít pro ojetá motorová vozidla do 3 500 kg, která ke dni uzavření pojistné smlouvy splňují následující kritéria:

 

Doba pojištění

Doba pojištění je 6, 12, 24 nebo 36 měsíců. Záruka se uzavírá a začíná být účinná dnem prodeje vozidla.

Volitelný limit nájezdu km

Volitelný roční limit najetých km: 15.000 km / 25.000 km / 30.000 km / 50.000 km nebo bez omezení km. Celkový limit km je násobkem ročního limitu a doby pojištění a představuje maximální množství najetých km po dobu pojištění. Záruka zaniká tehdy, když pojištěné vozidlo dosáhne během doby pojištění celkového limitu najetých kilometrů.

Volitelná spoluúčast

Pojištění AutoCheckTOP je možné sjednat bez spoluúčasti anebo se spoluúčastí. Její výše je volitelná v částce 5.000 Kč nebo 10.000 Kč.

Touto částkou se pojištěný podílí na nákladech za každou schválenou opravu pojištěného vozidla.


Volitelný limit plnění

Možnost výběru až ze 4 variant limitů pojistného plnění:

na 1 pojistnou událost

souhrnný

na 6 nebo 12 měsíců

souhrnný

na 24 nebo 36 měsíců

15.000 Kč

30.000 Kč

60.000 Kč

25.000 Kč

50.000 Kč

100.000 Kč

50.000 Kč

100.000 Kč

200.000 Kč

100.000 Kč

pořizovací cena vozidla

pořizovací cena vozidla

Počet pojistných událostí je neomezený.

Servisní prohlídky

Pojištěný musí dodržovat pravidelné servisní prohlídky podle doporučení výrobce s maximální povolenou odchylkou 800 km / 4 týdny.

Postup při pojistné události

Krok 1: Nahlášení škodné / pojistné události nejpozději do 7 dnů od vzniku poruchy na telefonní číslo +420 234 094 011.

Krok 2: Je-li vozidlo pojízdné, poskytne pojistitel pojištěnému adresu a kontaktní údaje na nejbližšího smluvního opravce. Pojištěný musí do 5 dnů od obdržení těchto údajů dopravit vozidlo na prohlídku.

Krok 3: Opravce stanoví odhadovanou cenu opravy, poté požádá o schválení opravy prostřednictvím telefonu nebo online systému. U menších oprav bude oprava schválena nebo zamítnuta do 1 hodiny, u rozsáhlé opravy do 24 hodin.

Krok 4: Obvykle je pojistné plnění poskytnuto přímo smluvnímu opravci. Není-li tento způsob možný, předloží pojištěný pojistiteli originál faktury za opravu s autorizačním číslem a pojistné plnění bude pojištěnému vyplaceno do 15 dnů.

AutoCheckTOP Bronze

Motor: všechny vnitřní mazané součástky motoru. Například: skupina vahadel včetně hydraulických zdvihátek, sací a výfukové ventily (ne karbonizované, vypálené nebo vytlučené ventily), pružiny a vedení, hlava válců (ne praskliny a odstranění karbonových usazenin), těsnění hlavy válců, rozvodové tyčky ventilů, vačková hřídel a zdvihátka, rozvodová kola a řetězy (s výjimkou napínače), olejové čerpadlo, písty a kroužky, vložky válců, ojnice, pístní čepy a ložiska, kliková hřídel a ložiska, pouzdra a vnitřní pouzdra. Vnější součástky motoru: sací potrubí, setrvačník, ozubený věnec. Rozvodové řemeny jsou kryté pouze tehdy, proběhla-li v intervalu doporučeném výrobcem poslední řádná výměna řemene.

Manuální převodovka: všechny vnitřní mazané součástky převodovky. Například: synchronizační spojky vnitřních ozubených kol, voliče hřídele, ložiska, pouzdra a převodová ozubená kola.

Automatická převodovka: všechny vnitřní mazané součástky převodovky. Například: vnitřní hřídele, ozubené převody, spojky, brzdové pásy, blok ventilů, regulátor, olejové čerpadlo, ložiska, pouzdra, hnací kotouč a převodová ozubená kola.

Převodovka s plynule měnitelným převodem (CTX): všechny vnitřní mazané součástky převodovky. Například: vnitřní spojky, planetové převody, redukční převody, hřídele, variabilní kladky, pohony přítlačných článků, pouzdra a ložiska.

Měnič točivého momentu: selhání jakékoli vnitřní mechanické součástky. Diferenciál: všechny vnitřní mazané součástky diferenciálu. Například: vnitřní ozubený věnec a pastorek, ozubené převody, hřídele, ložiska a pouzdra, přítlačné podložky, vymezovače.

AutoCheckTOP Silver (navíc oproti Bronze)

Motor: turbojednotka.

Spojka: přítlačný kotouč, vypínací ložisko spojky, hlavní a pomocný válec.

Brzdy: hlavní brzdový válec, brzdové válce kol.


Hnací ústrojí: všechny mazané součástky uvnitř rozvodovky / diferenciálu. Poloosy včetně homokinetických kloubů, křížové klouby a spojky, kardanová hřídel včetně kloubů a spojek, mechanické součástky pohonu 4x4. Elektrická instalace: startér motoru, alternátor, relé přerušovače směrových světel, motorky stěračů a ostřikovačů předního a zadního skla.

Palivová soustava (dieselová a benzínová): podávací čerpadlo včetně mezizásobníku paliva.

Chladící systém motoru: vodní čerpadlo, viskózní spojka ventilátoru, termostat a skříň termostatu.

Řízení (včetně posilovače řízení): hřebenová tyč řízení a pastorek (kromě manžet), skříň převodky řízení, čerpadlo, nádržka posilovače řízení.

AutoCheckTOP Gold (navíc oproti Silver)

Motor: elektronická řídící jednotka motoru.

Spojka: vypínací vidlice spojky.

Brzdy: posilovač brzd, snímače ABS.

Elektrická instalace: motorky a spínače ovládání bočních a střešních oken, centrální zamykání, motorek ventilátoru topení, rozdělovač, klakson a multifunkční pákový přepínač.

Palivová soustava: mechanická a elektrická palivová čerpadla, sací čerpadlo, snímač zásoby paliva, vstřikovače.

Chladící systém motoru: chladič motoru a oleje.

Klimatizace (z výroby): kompresorová jednotka klimatizace.

Úplný seznam krytých součástek a výluk naleznete v pojistných podmínkách.

Colonnade Insurance S.A., organizační složka

Na Pankráci 1683/127, 140 00  Praha 4, tel.: +420 234 094 011 info@colonnade.cz, www.auto-check.czAdresa

Car4U, s.r.o.

U Závodu 204 (průmyslový areál)

250 70 Odolena Voda

Kontakty

Telefon: +420 606 66 69 99

Telefon: +420 602 10 20 30

E-mail: info@car4u.cz

Otevírací doba

Po - Pá: 09:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00

So: 09:00 - 13:00

Ne: zavřeno